Uşak Belediyesi “100. Yılında UŞAK’ın Tarihi ve Kültürel İzleri’’ Uluslararası Ekslibris Yarışması

Katılma Koşulları:
1. Tema ‘’100. Yılında Uşak’ın Tarihi ve Kültürel İzleri’’ dir. Ancak farklı temalı çalışmalar da kabul edilecektir.
2. Yarışma bütün uluslardan sanatçılara açıktır. Katılım ücretsizdir.
3. Yarışmaya tüm baskı teknikleri kabul edileceklerdir. (Fotokopi, çizim ve taslaklar kabul edilmeyecektir.)
4. Katılımcılar, en fazla 5 farklı ekslibris ile yarışmaya katılabilirler.
5. Çalışmalar ekslibris olarak, yani sahibini belirlemek amacı ile kitaplara yapıştırılacak küçük boyutlu yapıtlar olarak tasarlanmalıdır. Ekslibrislerde “Ekslibris”, (“Ex libris”, “Exlibris”, “the bookplate of…”) ya da bu anlama gelen (…nın kütüphanesinden gibi) bir sözcük ile birlikte adına Ekslibris yapılan “kişi” veya “kuruluş” ismine yer verilmelidir.
6. Katılımcılar, ekslibrislerini imzalamalı veya parafe etmelidir. Ekslibrislerin arkasına okunaklı olarak sanatçının adı, tekniğinin kodu, yapım yılı, boyut ve sahibinin adı yazılması zorunludur. Ekslibris sahibinin sadece baş harfleri kullanılmışsa, açık adı da belirtilmelidir. Latin alfabesi dışında bir alfabe kullanılmışsa, baskının arka yüzünde Latin alfabesi ile yazılmış şekli ve gereken yerlerin İngilizcesi de yer almalıdır.
7. Baskı alanı 130×130 mm’den, baskı yapılan kağıt ise 210×148,5 mm’den (A5’den) büyük olmamalıdır. Ekslibrisler paspartulanmamalı, çerçevelenmemeli, bir kartona, renkli bir kağıda yapıştırılmamalıdır.
8. Çalışmalar en geç 1 Kasım 2022 tarihinde verilen adrese ulaştırılacak şekilde gönderilmelidir.
9. Ekslibrisler postada zarar görmeyecek şekilde gönderilmelidir. Postada meydana gelecek gecikme ve hasarlardan yarışma düzenleme komisyonu ya da Uşak Belediyesi sorumlu değildir.
10. Zarf üzerine “Basılı Malzeme” ve “Ticari Değeri Yoktur” ifadeleri yazılmalıdır.

1. Önemli Tarihler ;
Son Başvuru : 1 Kasım 2022
Jüri Değerlendirme Tarihi : 8-9 Kasım 2022
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni Tarihi : 29 Kasım 2022

11. Çalışmaların Gönderileceği adres:
Oğuz KARAHAN / Elif SAĞLAM / Cenk AYDIN

Adres :
Cumhuriyet Mah Atatürk Meydanı No 49 Atatürk Kültür Merkezi
Uşak / Türkiye
Tel : 0276 227 5163

12. Ödüller:
Birincilik Ödülü; 8000 TL.
İkincilik Ödülü; 6000 TL.
Üçüncülük Ödülü; 5000 TL.
Jüri Özel Ödülü; 2.500 TL. (İki Adet)
Mansiyon; 1.500 TL. (Üç Adet)

13. Değerlendirmede, özgünlüğe, teknik ve estetik yetkinliğe, resim ve yazı ilişkisine dikkat edilecektir.
14. Jüri (İsim sırasıyla):
Ali Doğan, Ekslibris-Baskıresim sanatçısı ,Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı,Türkiye
Erkin Keskin, Ekslibris-Baskıresim sanatçısı Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı, Türkiye
Hasip Pektaş , Ekslibris Sanatçısı, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi, İstanbul Ekslibris Derneği Başkanı, Türkiye
Mahmut Durmuş, Ekslibris-Baskıresim sanatçısı, Türkiye
Marçin Bialas, Ekslibris-Baskıresim sanatçısı, The Academy of Fine Arts in Katowice Öğretim Üyesi ,Polonya
Mustafa Küçüköner, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye
Lütfü Kaplanoğlu, Ekslibris-Baskıresim sanatçısı Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye
Salim Başyiğit, Ressam-Sanatçı , Yarışma Koordinatörü, Türkiye
Zafer Güngen, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi , Türkiye

15. Yarışma Koordinatörleri (soyadı sırasıyla):
Erkin Keskin, Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı, Türkiye
Salim Başyiğit, Ressam-Sanatçı, Türkiye
Zafer Güngen, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye

16. Yarışma ile ilgili duyurular web sayfasından yayınlanacaktır.
Web adresi: www.usakkultursanat.com – www.usak.bel.tr
17. Ödül ve sergileme alan ekslibrisler için bir katalog hazırlanacak katılım sertifikalarıyla birlikte sanatçılara birer adet gönderilecektir.
18. Yarışma için gelen ekslibrisler iade edilmeyecektir. Uşak Belediyesi koleksiyonunda yer alacaktır ve Uşak Belediyesi web sitesi, CD, katalog, dergi veya kitaplarda kullanma hakkına sahip olacaktır.
19. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan ekslibrisler, 29.11.2022 – 15.12.2022 tarihleri arasında Uşak Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde sergilenecektir.
20. Katılımcılar, yarışmaya katılmakla koşulları ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılırlar.
21. Katılımcılar, aşağıdaki formu okunaklı olarak doldurup ekslibrislerle birlikte göndermelidir.
22. Katılımcıların aşağıda belirtilen link üzerinden dijital olarak da başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Usak Municipality “Historical and Cultural Traces of Usak in its 100th Anniversary” International Exlibris Competition

Exlibris Competiton Terms of Application:
1. The theme is “Historical and Cultural Traces of Usak in its 100th Anniversary”. However, different-themed artworks will be approved too.
2. The competition is open-doored to all artists from all nations. There is no entry fee.
3. All printing techniques will be approved. (Photocopy, drawing, and sketches won’t be accepted.)
4. Attendants can compete with a maximum of 5 different exlibris produced
5. Artworks should be designed as exlibris, in other words, they should be designed as a small label affixed to a book to indicate ownership. In your exlibris, you must include a “person” or an “organization” name that you are referring to with the word “Ekslibris”, (“Ex libris”, “Exlibris”, “the bookplate of…”) or equivalent word (from …’s library).
6. Attendants must sign or initial each exlibris. On the backside of the Exlibris; the artist name, code of the technique, production date, size, and owner name have to be written in a readable way. Only if, the exlibris owner’s initial is used, the full name has to be delivered too. If there is a different alphabet usage apart from the Latin alphabet, necessary sections have to be written with the Latin alphabet in English.
7. The printing area should not exceed 130×130 mm. Printing paper should not exceed 210×148,5 mm(A5). Exlibris shall not be passepartout, enframed, or glued upon cardboard or colored paper.
8. Artworks must be sent to reach the given address on November 9, 2022, at the latest.
9. Exlibris must be sent without getting damaged in postal service. Neither, Regulatory Commission nor Usak Municipality is responsible for postal service-related problems. On the envelope, “Printed Matter” and “No Commercial Value” statements must exist.

1. Time Plan ;
Application Deadline: 1 November 2022
Gallery Assessment Date: 8-9 November 2022
Gallery Opening and Award Ceremony Date: 29 November 2022

10. Artwork Sending Address:
Oguz KARAHAN
Elif SAGLAM
Cenk AYDIN
Address : Cumhuriyet Mah Atatürk Meydanı No 49 Atatürk Kültür Merkezi Uşak – Türkiye
Phone : 0276 227 5163

11. Prizes:
First Prize; 8000 TL.
Second Prize; 6000 TL.
Third Prize; 5000 TL.
Jury Special Prize; 2.500 TL. (2 PCS)
Honorable Mention; 1500 TL. (3 PCS)
12. Exhibits will be evaluated on their authenticity, technique, aesthetic perfection, and image-inscription relation.
13. The Jury (first-name order):

Ali Dogan, Exlibris-Printmaking Artist, Cukurova University Instructor, Turkey
Erkin Keskin, Exlibris-Printmaking Artist, Uludag Üniversitesi University Instructor, Turkey
Hasip Pektas, Exlibris Artist, Istinye University Lecturer, President of Istanbul Exlibris Association, Turkey
Mahmut Durmus, Exlibris-Printmaking Artist, Turkey
Marcin Bialas, Exlibris-Printmaking Artist, The Academy of Fine Arts in Katowice Lecturer, Poland
Mustafa Kucukoner, Necmettin Erbakan University Lecturer,Turkey
Lutfu Kaplanoglu, Exlibris-Printmaking Artist, Yildiz Teknik University Lecturer, Turkey Salim Basyigit, Painter-Artist, Turkey
Zafer Güngen, Usak University Lecturer, Turkey

14. Competition Coordinators (last-name order):
Erkin Keskin, Uludag University Instructor, Turkey
Salim Basyigit, Painter-Artist, Turkey
Zafer Güngen, Usak University Lecturer, Turkey

15. The announcements about the competition will be published on the web page.
Web address: www.usakkultursanat.com – www.usak.bel.tr
16. A catalog for prize-winner and exhibited exlibris will be braced with a participation certificate and will be sent to their owners.
17. Exlibris that are submitted to competition won’t be returned. It will take part in Usak Municipality Collection and Usak Municipality will have a claim to use in its website, CD, catalog, magazine, and books.
18. Prize-winner and exhibited Exlibris will be displayed between November 11, 2022, and December 15, 2022, at Usak Ataturk Cultural Centre Art Gallery.
19. Attendants accept the terms and jury decisions by applying to the competition.Attendants must complete the form below and send it with their exlibris.
20.Participants should also apply digitally via the link below.