UŞAK BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

“Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” Yarışması İle İlgili Şartname

Amaç

Kur’an-ı Kerim’in doğru ve güzel okunmasını teşvik etmek, gençler arasında okunurluluğunun artmasını sağlamak.

KAPSAM

Uşak ilimizde ikamet eden 15-18 yaş arası gençlerimizin katılacağı yarışma ile ilgili usul ve esasları kapsar.

GENEL ESASLAR VE UYGULAMA AŞAMALARI

 1. Yarışmayı yürütmek için Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü temsilen 1 kişi, 1 Erkek seçici kurul üyesi ve 1 Kadın seçici kurul üyesinden oluşmak üzere Yarışma Kurulu oluşturulur.
 2. Yarışma Seçici Kurul Üyeleri Uşak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.
 3. Erkek ve Kız yarışmacılar için ayrı ayrı seçici kurul oluşturulur.
 4. Yarışma Kurulu uygun görürse Final yarışması için ayrıca özel seçici üye atayabilir.
 5. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilir.
 6. Yarışma; Uşak ilinde en az 1 yıldır ikamet eden (resmi belge istenebilinir) ve (yarışmanın başladığı tarihte yaşını doldurmak şartı ile) 15-18 yaş arasındaki kız ve erkek gençlerimize yöneliktir.
 7. Yarışmaların yazılı, görsel ve dijital ortamlar kullanılarak tanıtım ve duyuruları yapılır.
 8. Covit-19 salgın seyri gerekçesiyle yarışmaların yüz yüze yapılamadığı durumlarda kurul kararıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilebilir.
 9. Kız katılımcılar arası yarışma, katılım sayısı dikkate alınarak kurul tarafından belirlenecek gün ve oturumlarda ilan edilen yerde gerçekleştirilir.
 10. Erkek katılımcılar arası yarışma, katılım sayısı dikkate alınarak kurul tarafından belirlenecek gün ve oturumlarda ilan edilen yerde gerçekleştirilir.
 11. Bir yarışmacı daha önce katıldığı yarışmalarda (il, bölge yada ülke) 1., 2. yada 3. ‘lük kazanmış ise bu yarışmaya katılamaz.

12.Yarışmaya katılmak isteyen gençlerimiz www.usakkultursanat.com adresi üzerinden form doldurarak müracaat edebilirler.

 1. Yarışma katılım listeleri ve yarışma ile ilgili duyurular www.usakkultursanat.com adresi üzerinden takip edilebilinir.
 2. Yarışmacı sırası, Yarışma Kurulunun katılımıyla kur’a sonucu belirlenir. Yarışma esnasında çağrı, yarışmacının ismi ile yapılır.
 3. Yarışmalara izleyici alınıp alınmaması Yarışma Kurulu veya Seçici Kurul kararına bağlıdır.
 4. Yarışmaların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yürütülebilmesi için Covit-19 tedbirleri gerekli tüm önlemler alınır.
 5. Yarışmacı yarışmaya katılım şartlarını taşımazsa ya da şartları ihlal ettiği anlaşılırsa yarışmadan Kurul kararı ile çıkarılabilinir, yarışmacı ödül almış ise ödülü geri istenebilinir.
 6. Yarışma sonunda kız ve erkek yarışmacılar arasından ayrı ayrı 1.,2. ve 3. seçilir ve yedekler belirlenir.
 7. Yarışma ödülü, kız ve erkek yarışmacılar arasında belirlenen her 1. İçin 4000 Tl, her 2. İçin 3000 TL, her 3. İçin 2000 TL olarak verilir.
 8. Yarışmacılar, bu kılavuz hükümlerini ve Yarışma Kurulu kararlarını kabul etmiş sayılır.
 

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

 1. Genel İlkeler
 • Yarışmacı, Yarışma Kurulunca belirlenen bölümlerden birini başvuru formunda belirtir.
 • Yarışmacı, daha önceden başvuru formunda belirttiği bölümü değiştirmek isterse seçici kurulun onayı ile başka bir bölümü okuyabilir.
 • Okuyuş tertil usulünde gerçekleştirilir.
 1. Değerlendirme Esasları ve Not Baremi
 • Taban :30 puan
 • Tecvid ve Meharic-i Huruf :40 puan
 • Makam : 20 puan
 • Ses ve Seda :10 puan
 • Toplam100 puan üzerinden değerlendirme yapılır.
 • Ses-seda ve makam yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdirindedir.
 • Her harf ve hareke hatasında iki (2); her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir

(1) puan, her tecvid ve mahreç hatasında bir (1) puan “tecvid ve mahreç”

puanından düşülür.

 • Hadr veya tedvir usulünde okunursa makam puanından (2) puan düşülür.
 • Yarışmacının puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik

ortalamasıyla belirlenir.

 • Puanlarda eşitlik olması halinde değerlendirmeye esas olan puanlara sırasıyla bakılır, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilir.
 • Değerlendirme sonuçları ile ilgili tutanak ve evrakı seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra Yarışma Kurulu teslim alır ve dosyalayarak muhafaza eder.
 • Yarışma sonuçları ve ilgili duyurular www.usakkultursanat.com adresi üzerinden takip edilebilinir.
 
ŞARTNAME KURALLARINA UYMAYAN KİŞİLER BAŞVURU YAPMIŞ OLSA BİLE BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması - Sorumlu Olunan Bölümler

S. No

Sure

Ayetler

1

Bakara Suresi

1 – 5

2

Bakara Suresi

21 – 25

3

Bakara Suresi

40 – 46

4

Bakara Suresi

125 – 129

5

Bakara Suresi

152 – 157

6

Bakara Suresi

203 – 209

7

Bakara Suresi

254 – 257

8

Bakara Suresi

267 – 271

9

Bakara Suresi

285 – 286

10

Âl-i İmrân Suresi

5 – 9

11

Âl-i İmrân Suresi

16 – 20

12

Âl-i İmrân Suresi

31 – 37

13

Âl-i İmrân Suresi

64 – 68

14

Âl-i İmrân Suresi

81 – 85

15

Âl-i İmrân Suresi

98 – 103

16

Âl-i İmrân Suresi

102 – 109

17

Âl-i İmrân Suresi

110 – 114

18

Âl-i İmrân Suresi

130 – 136

19

Âl-i İmrân Suresi

144 – 148

20

Âl-i İmrân Suresi

159 – 164

21

Âl-i İmrân Suresi

189 – 194

22

Nisa Suresi

29 – 32

23

Nisa Suresi

57 – 59

24

Nisa Suresi

135 – 139

25

Nisa Suresi

148 – 152

26

Mâide Suresi

35 – 40

27

Mâide Suresi

51 – 56

28

Mâide Suresi

90 – 93

29

Mâide Suresi

116 – 120

30

En’am Suresi

101 – 107

31

En’am Suresi

151 – 154

32

En’am Suresi

159 – 165

33

A’raf Suresi

31 – 35

34

A’raf Suresi

40 – 45

35

A’raf Suresi

182 – 187

36

A’raf Suresi

201 – 206

37

A’raf Suresi

48 – 53

38

Enfal Suresi

20 – 25

39

Enfal Suresi

45 – 48

40

Tevbe Suresi

20 – 24

41

Tevbe Suresi

111 – 114

42

Tevbe Suresi

123 – 129

43

Yunus Suresi

6 – 10

44

Yunus Suresi

57 – 61

45

Yunus Suresi

62 – 67

 

S. No

Sure

Ayetler

46

Yunus Suresi

104 – 109

47

Yunus Suresi

1 – 6

48

Yusuf Suresi

105 – 111

49

Ra’d Suresi

8 – 13

50

Ra’d Suresi

14 – 16

51

Ra’d Suresi

19 – 26

52

İbrahim Suresi

31 – 34

53

İbrahim Suresi

35 – 41

54

Hicr Suresi

1 – 9

55

Hicr Suresi

85 – 99

56

Nahl Suresi

1 – 9

57

Nahl Suresi

10 – 14

58

Nahl Suresi

90 – 93

59

Nahl Suresi

120 – 128

60

İsra Suresi

1 – 10

61

İsra Suresi

23 – 30

62

İsra Suresi

41 – 48

63

İsra Suresi

78 – 84

64

İsra Suresi

105 – 111

65

Kehf Suresi

28 – 31

66

Kehf Suresi

45 – 49

67

Kehf Suresi

50 – 53

68

Kehf Suresi

102 – 110

69

Meryem Suresi

16 – 21

70

Meryem Suresi

28 – 40

71

Tâhâ Suresi

1 – 14

72

Tâhâ Suresi

65 – 76

73

Tâhâ Suresi

105 – 114

74

Tâhâ Suresi

124 – 132

75

Enbiya Suresi

1 – 10

76

Enbiya Suresi

101 – 107

77

Hac Suresi

38 – 41

78

Hac Suresi

55 – 60

79

Hac Suresi

73 – 78

80

Mü’minun Suresi

1 – 11

81

Mü’minun Suresi

51 – 62

82

Mü’minun Suresi

93 – 103

83

Mü’minun Suresi

101 – 116

84

Nur Suresi

19 – 21

85

Nur Suresi

35 – 38

86

Nur Suresi

41 – 46

87

Nur Suresi

46 – 52

88

Nur Suresi

54 – 57

89

Furkan Suresi

1 – 6

90

Furkan Suresi

24 – 34

S. No

Sure

Ayetler

91

Furkan Suresi

61 – 70

92

Furkan Suresi

71 – 77

93

Şuara Suresi

69 – 89

94

Şuara Suresi

192 – 213

95

Şuara Suresi

213 – 227

96

Neml Suresi

87 – 93

97

Kasas Suresi

52 – 60

98

Kasas Suresi

83 – 88

99

Ankebut Suresi

1 – 9

100

Ankebut Suresi

41 – 45

101

Ankebut Suresi

56 – 63

102

Rum Suresi

28 – 32

103

Rum Suresi

39 – 45

104

Rum Suresi

54 – 60

105

Lokman Suresi

1 – 9

106

Lokman Suresi

12 – 19

107

Lokman Suresi

31 – 34

108

Azhâb Suresi

21 – 27

109

Azhâb Suresi

38 – 48

110

Azhâb Suresi

69 – 73

111

Sebe Suresi

46 – 54

112

Fatır Suresi

15 – 26

113

Zümer Suresi

10 – 18

114

Zümer Suresi

22 – 28

115

Zümer Suresi

53 – 62

116

Zümer Suresi

71 – 75

117

Mü’min (Ğafir) Suresi

53 – 60

118

Fussilet Suresi

1 – 8

119

Fussilet Suresi

30 – 36

120

Şura Suresi

1 – 9

121

Şura Suresi

36 – 43

122

Şura Suresi

49 – 53

123

Zuhruf Suresi

36 – 45

124

Duhan Suresi

1 – 16

125

Casiye Suresi

27 – 37

126

Ahkâf Suresi

13 – 16

127

Ahkâf Suresi

30 – 35

128

Muhammed Suresi

12 – 17

129

Muhammed Suresi

33 – 38

130

Fetih Suresi

1 – 10

131

Fetih Suresi

18 – 23

132

Fetih Suresi

27 – 29

133

Hucurat Suresi

1 – 8

134

Hucurat Suresi

6 – 10

135

Hucurat Suresi

11 – 13

S. No

Sure

Ayetler

136

Kaf Suresi

16 – 29

137

Kaf Suresi

38 – 45

138

Zâriyat Suresi

15 – 23

139

Zâriyat Suresi

47 – 60

140

Necm Suresi

1 – 18

141

Necm Suresi

31 – 42

142

Rahman Suresi

1 – 25

143

Rahman Suresi

17 – 28

144

Rahman Suresi

46 – 59

145

Rahman Suresi

60 – 78

146

Vakıa Suresi

1 – 26

147

Vakıa Suresi

75 – 96

148

Hadid Suresi

1 – 6

149

Hadid Suresi

20 – 24

150

Mücadele Suresi

20 – 22

151

Haşr Suresi

7 – 10

152

Haşr Suresi

18 – 24

153

Saff Suresi

1 – 9

154

Cuma Suresi

1 – 8

155

Teğabün Suresi

11 – 18

156

Tahrim Suresi

6 – 9

157

Mülk Suresi

1 – 12

158

Hakka Suresi

18 – 37

159

Meâric Suresi

19 – 35

160

Müzzemmil Suresi

20

161

Müddessir Suresi

32 – 56

162

Kıyamet Suresi

1 – 19

163

İnsan Suresi

1 – 9

164

İnsan Suresi

23 – 31

165

Mürselat Suresi

41 – 50

166

Nebe Suresi

1 – 16

167

Nebe Suresi

17 – 30

168

Nebe Suresi

31 – 40

169

Abese Suresi

1 – 22

170

Abese Suresi

23 – 42

171

Tekvir Suresi

1 – 14

172

Tekvir Suresi

15 – 29

173

Buruc Suresi

Tamamı

174

Tarık Suresi

Tamamı

175

Fecr Suresi

Tamamı

176

Beled Suresi

Tamamı

177

Şems Suresi

Tamamı

178

Leyl Suresi

Tamamı

179

Duha-İnşirah Suresi

Tamamı

180

Alak Suresi

Tamamı