Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu; Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuk, genç ve yetişkin bireylerin ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine zemin hazırlayıcı, kültürel, sanatsal ve sosyal hayatlarına katkı sağlayıcı aktiviteler gerçekleştirebilmesi hedefiyle oluşturulan nitelikli, öncü ve yaygın bir eğitim ve sanat kuruluşudur.

Akademi Uşak’ta eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve müfredat programında belirtilen esaslar dikkate alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Çocuk, genç ve yetişkin bireylerin kültür, sanat ve sosyal yaşamlarına katkı sağlanmak amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmeleri, özel yetenek gerektiren üst öğretim programlarına hazırlanmaları, kişisel becerileri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmeleri, araştırmacılığa yönelmeleri, yerel, ulusal ve uluslararası eserleri tanımaları ve yorumlamalarının sağlanması Akademi Uşak’ın amaçları arasındadır.

02.09.2019 tarih ve 327 sayılı Belediye Meclis kararı ile kuruluşu, çalışma, usul ve esasları belirlenen Akademi Uşak; Müzik ve Sahne Sanatları Atölyesi, Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitim Atölyesi, Kent Orkestrası ve Şehir Tiyatrolarından oluşturmaktadır.

Akademi Uşak’ın kendisine belirlediği görev ve sorumlulukları şunlardır;

•Sanat, kişisel gelişim ve mesleki eğitim programları düzenleyerek eğitimler vermek,

•Koro ve topluluklar kurarak konserler düzenlemek,

•Tiyatro, oyunculuk ve drama eğitimleri vermek, tiyatro oyunları sahnelemek,

•Çalgı eğitimi, kulak eğitimi, Güzel Sanatlar Liseleri ve konservatuvarlara hazırlık eğitimleri vermek,

•Eğitimi başarıyla bitirenlere katılım belgesi düzenlemek,

•Kurs, seminer, konferans, festival, konser ve gösteriler düzenlemek,

•Halka yönelik ve Milli Eğitim öğrencilerine eğitim konserleri dizisi düzenlemek, icra etmek ve sergilemek,

•Dezavantajlı kişi/kişiler veya gruplara eğitim vererek sanatsal etkinlerde yer almalarına yardımcı olmak,

•Eğitim ve sanat alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, grup ve şahıslarla işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışı festival, konser, gösteri ve benzeri sanat etkinliklerine katılmaktır.

0
KONSER
0
TİYATRO
0
VİDEO